Sedinte ale Consiliului Local

2024

 

2023

 

2022                

 

2021

 

 

 

2020

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

2016

 

 

2015

 • Hot. nr. 40/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Moldoveni.
 • Hot. nr. 51/21.12.2015 aprobarea taxei speciale de salubritate în comuna Moldoveni, la nivelul anului 2016, pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate

 

2013

 • Hot. nr. 01/09.12.2012 privind acop. deficitului bug. sectiunea dezv. pe anul 2012 din excedentul bug. loc. pe anul 2011.
 • Hot. nr. 02/18.01.2013 privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 03/18.01.2013 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2013 prin contributia beneficiarilor Legii 416/2001.
 • Hot. nr. 04/18.01.2013 privind reorg. SERVICIULUI VOLUNTAR PT. SITUATII DE URGENTA al com. Moldoveni, jud. IL.
 • Hot. nr. 06/18.01.2013 privind instituirea taxei speciale de salubritate in com. Moldoveni, jud. IL pt. persoanele care nu au incheiat contracte cu operatorul de salubritate.
 • Hot. nr. 07/25.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Moldoveni, jud. Ialomita.
 • Hot. ale C.L. pt. perioada martie-aprilie, 2013.
 • Hot. nr. 11/22.03.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 12/22.03.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 14/22.03.2013 privind modificarea Hotărârii nr.7 din 25-01-2013, adoptată de Consiliul Local al comunei Moldoveni.
 • Hot. nr. 15/01.04.2013 privind aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU” şi plata taxei de înfiinţare precum şi cuantumului cotizaţiei anuale către ADI „Barbu Catargiu”
 • Hot. nr. 16/01.04.2013 privind aprob. modif. şi completării Hotărârii nr. 20/19.10.2012, adoptată de C.L. Moldoveni.
 • Hot. nr. 18/05.04.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 19/26.04.2013 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 20/26.04.2013 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent localităţii Moldoveni.
 • Hot. nr. 21/26.04.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 17/09.08.2006 adoptată de Consiliul Local Moldoveni , privind reglementarea obligaţiilor ce ţin de buna gospodărire, îngrijirea şi păstrarea curăţeniei localităţii Moldoveni, a locuinţelor, instituţiilor, locurilor publice , incintelor căilor de acces şi a domeniului public şi privat al localităţii.
 • Hot. nr. 22/17.05.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/20.09.2010 ,Moldoveni-Ialomiţa.
 • Hot. nr. 23/17.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a C.L. al comunei Moldoveni.

 

 

 

 

2012

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.